Vilkår og betingelser– Big Bertha Original NO
GRATIS LEVERING Spar ekstra 100kr - sett inn koden 'ORIGINAL5' GRATIS LEVERING Spar ekstra 100kr - sett inn koden 'ORIGINAL5'

Vilkår og betingelser

VENNLIGST LES VÅRE VILKÅR OG BETINGELSER NØYE FØR DU KJØPER FRA DENNE NETTSIDEN

Juridisk

Innholdet på denne siden leveres gratis og er utelukkende ment som infomasjon. BIGBERTHAORIGINAL.NO bestreber seg på at informasjonen som presenteres på nettstedet er både sann og nøyaktig. Imidlertid vil BIGBERTHAORIGINAL.NO, dets agenter og dets ansatte ikke holdes ansvarlige for feil, utelatelser eller unøyaktigheter som oppstår i innholdet.
Under disse forholdene betyr "selskapet" GHS RETAIL TRADING AS BIGBERTHAORIGINAL.NO. Firmaets registreringsnummer: 07902762 (registrert i England og Wales), og “du” skal bety personen, organisasjonen eller selskapet som bestiller hos selskapet.

Fargenøyaktigheten for fargealternativene som vises på nettstedet, vil variere avhengig av en rekke faktorer, og derfor bør det bare sees som veiledende. Som en del av en kontinuerlig forbedringsprosess forbeholder BIGBERTHAORIGINAL.NO seg retten til å endre spesifikasjoner og farger uten forvarsel. Følgelig kan tilgjengelige produkter variere noe i farger eller konstruksjon fra det som vises på BIGBERTHAORIGINAL.NO-nettstedet.

Sikkerhet og tillit

Vi er Trusted Shops-medlem og har forpliktet oss til Trusted Shops' Code of Conduct. Detaljer om koden kan sees på http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf

Opphavsrett

 Alt innhold som er inkludert på dette nettstedet, men ikke begrenset til, design av nettsteder, tekst, grafikk, lydklipp, visuelle klipp, logoer , knappikoner og valg og arrangement av disse tilhører BIGBERTHAORIGINAL.NO eller dens innholdsleverandører, og er beskyttet av britiske og internasjonale lover om opphavsrett. All programvare som brukes på dette nettstedet er enten BIGBERTHAORIGINAL.NO eiendom, eller programvareleverandørenes, og er beskyttet av britiske og internasjonale lover om opphavsrett.

Alle rettigheter forbeholdt. Det gis tillatelse til elektronisk kopiering og utskrift i papirkopier av deler av dette nettstedet, med det formål å legge inn en bestilling på BIGBERTHAORIGINAL.NO og bruke dette nettstedet som en shoppingressurs. All annen bruk av materialer på dette nettstedet, inkludert reproduksjon til andre formål enn de som er nevnt ovenfor, modifisering, distribusjon, overføring, kringkasting, nedlasting eller opplasting uten forutgående skriftlig tillatelse fra BIGBERTHAORIGINAL.NO, er strengt forbudt.

Retur

Vi håper du vil bli fornøyd med produktene som er kjøpt på vår hjemmeside, men hvis du ønsker å returnere en vare til oss, er vårt mål å gjøre det så raskt og praktisk som mulig.
Bestillinger du har lagt inn, vil ikke være bindende for selskapet eller anses som akseptert med mindre og inntil skriftlig ordrebekreftelse er utstedt av selskapet.

Enhver skrivefeil eller utelatelse i varebeskrivelse, tilbud, prisliste eller litteratur utstedt av selskapet, skal rettes uten noe ansvar fra selskapets side.

Med mindre annet er angitt i beskrivelsene, skal prisen ekskludere levering og frakt, og du vil være ansvarlig for å betale selskapets spesifiserte leveringsomkostninger.
Selskapet forbeholder seg retten til å endre leveringsprosessen og kostnadene uten varsel.

Med mindre annet er skriftlig avtalt av partene, skal betaling forfalle og betales på det tidspunkt ordren legges inn og aksepteres av selskapet.

Levering

Levering skal skje når selskapet eller dets transportør ankommer adressen som er oppgitt til selskapet ved bestillingstidspunktet. Selskapet vil bestrebe seg på å levere varer innen den perioden som er spesifisert av selskapet, men slike datoer vil ikke dekkes av kontrakten.
Selskapet kan ikke påta seg noe ansvar i tilfelle varer blir etterlatt etter dine instrukser hvis du ikke er til stede på leveringstidspunktet.

Hvis du ikke mottar leveringen av varer, forbeholder selskapet seg retten til å forsøke levering av varene på et senere tidspunkt og fakturere deg for ekstra levering.
Risiko for skade på eller tap av varene vil overføres til deg ved levering.

Leveringssteder

Vi bruker en landsomfattende budtjeneste for å levere varer. Dette tar vanligvis to dager fra utsendingsdagen.
Vi kan sende til alle land i EU + Sveits + Norge.

Foreta en bestilling

 For å foreta en bestilling, må du gjennomføre en tretrinnsprosess.

Fase 1 innebærer å oppgi dine personlige opplysninger, navn, e-postadresse, leverings- og faktureringsadresse.

Fase 2 inneholder et felt for å legge inn en rabattkode hvis du har en og en avkrysningsrute for å komme med på vår adresseliste.

Trinn 3 tar deg til Sagepay-nettstedet for å foreta betalingen. Sagepay belaster kortet ditt på dette tidspunktet. Sagepay er en sikker server som beskytter informasjonen din.

Fase 4 Når betalingen er mottatt, vil Sagepay sende deg tilbake til nettstedet vårt. En takkeside vises for å bekrefte at betalingen er vellykket, og du vil også få tilsendt en e-postbekreftelse.

 

Støttetips for bestilling

Skulle du få problemer med bestilling, kan du følge instruksjonene på skjermen. Hvis problemene fortsetter, vennligst kontakt kontoret vårt, så vi kan gjennomgå det med deg over telefon.

 

Språk som støttes av kundeservice og i kassen.

Vi tilbyr telefonstøtte bare på engelsk på nåværende tidspunkt. Vi tilbyr norsk, tysk og fransk via e-post.

Priser

Alle priser inkl mva og utelukke kostnader med mindre dette er spesifisert andre steder på nettstedet. (VOEC moms 2044641)


Ansvarsfraskrivelse

BIGBERTHAORIGINAL.NO har tatt alle rimelige forholdsregler i utarbeidelsen av innholdet på dette nettstedet, men gir ingen garantier av noe slag med hensyn til driften av nettstedet eller informasjonen, innholdet, materialet eller produktene som er oppført på dette nettstedet. I den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov, gir BIGBERTHAORIGINAL.NO ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, for nøyaktigheten, fullstendigheten eller verdien av informasjonen i noe av materialet på dette nettstedet. BIGBERTHAORIGINAL.NO forbeholder seg retten til å endre informasjon om pris og tilgjengelighet uten varsel.

BIGBERTHAORIGINAL.NO skal ikke holdes ansvarlig overfor noen for tap eller skade som kan oppstå ved bruk av informasjonen i noe av materialet på dette nettstedet.
BIGBERTHAORIGINAL.NO gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått (inkludert, uten begrensning, garantier for kvalitet eller egnethet til formålet) i forbindelse med produkt(er) levert under disse vilkårene.  BIGBERTHAORIGINAL.NO eneste ansvar og brukerens eneste botemiddel for ethvert mangelfullt produkt(er) levert under disse vilkårene, vil være en erstatning fra BIGBERTHAORIGINAL.NO av mangler ved produkt(er).

BIGBERTHAORIGINAL.NO er ikke ansvarlig for noe økonomisk tap, særlig eller indirekte tap, følgeskader eller hvilken som helst skade, uansett hvordan den måtte oppstå.

BIGBERTHAORIGINAL.NO forbeholder seg retten til å avslå bestillinger for kjøp av store kvanta eller høy verdi. Det forbeholder seg også retten til å kansellere bestillinger hvis dette anses som en passende reaksjon for å ivareta ansatte, leverandører eller kjøper.

Ingen unntak gjelder for BIGBERTHAORIGINAL.NO ansvar i disse vilkårene for skader som skyldes død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra BIGBERTHAORIGINAL.NO eller noen av dens direktører, ansatte eller agenter, eller uredelig feilinformasjon.

Erstatning

Du samtykker i å holde BIGBERTHAORIGINAL.NO og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter, co-branders eller andre partnere og ansatte fri for ethvert krav, inkludert rimelige advokatgebyrer, fremsatt av tredjepart, som skyldes eller oppstår som følge av innhold du sender inn, poster til, eller overfører gjennom nettstedet, din bruk av nettstedet, din tilknytning til nettstedet, ditt brudd på vilkårene eller brudd på rettighetene til en annen person eller enhet.

HTML-koblinger

Noen HTML-lenker på dette nettstedet fører til nettsteder som ikke er underlagt BIGBERTHAORIGINAL.NO kontroll. Følgelig gir BIGBERTHAORIGINAL.NO ingen garantier angående innholdet på disse nettstedene, og påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til materialet på et nettsted som er utenfor BIGBERTHAORIGINAL.NO kontroll.
BIGBERTHAORIGINAL.NO gir deg disse hypertekstkoblingene bare som en hjelp, og inkludering av slike hypertekstkoblinger innebærer ingen anbefaling fra BIGBERTHAORIGINAL.NO av det lenkede nettstedet, heller ikke antyder det noe forhold mellom Precision BIGBERTHAORIGINAL.NO og en hyperkoblet organisasjon eller individ.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Dette nettstedet kontrolleres og drives av BIGBERTHAORIGINAL.NO fra sine kontorer i England. Vi kommer ikke med påstander om at materiale på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder, og det er forbudt å få tilgang til dem fra territorier der innholdet deres er ulovlig. Kunder som får tilgang til dette nettstedet fra steder utenfor EU/EFTA, gjør det på egen risiko og på eget initiativ, og er ansvarlige for overholdelse av lokale lover, i den grad lokale lover gjelder.

Alle vilkår og betingelser på dette nettstedet skal styres av og tolkes i samsvar med engelsk lov. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du herved eksklusiv jurisdiksjon for domstolene i England og Wales, for løsning av enhver tvist som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene, eller din bruk av dette nettstedet.

Ingenting i disse vilkårene skal på noen måte anses å begrense eller påvirke dine lovbestemte rettigheter i henhold til engelsk lov.

Bean Bags UK / Sitzsäcke / Poufs / Säkkituolit / Zitzakken / Saccosäcken / Puffs / Sacco / Sækkestole / Bean Bags Ireland / Sedací vaky / Sitzsäcke Schwiiz| Poufs Suisse / Babzsákok / Pufy Sako / Sedacie vaky / ビーズクッション