Avbestillingsskjema– Big Bertha Original NO
GRATIS LEVERING Spar ekstra 100kr - sett inn koden 'ORIGINAL5' GRATIS LEVERING Spar ekstra 100kr - sett inn koden 'ORIGINAL5'

Avbestillingsskjema

Avbestillingsskjema:

 

Til Big Bertha Original, Unit 2 Albert Close Trading Estate, Moss Lane, Whitefield, M45 8EH:

Jeg melder herved fra om annullering av min kontrakt om salg av følgende varer,

 

Liste over varer som skal kanselleres, _________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

Bestilt _______ [*] / mottatt ________ [*],

 

Navn på kunde, ______________________

 

Kundens adresse, ____________________

______________________________________

______________________________________

 

Dato _________________________________

 

Kundens underskrift (bare påkrevd hvis dette skjemaet blir sendt per post).

_________________________________________________________

 

(*) Stryk det som ikke passer.

 

--------------------------

 

Rett til avbestilling:

 

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen 30 dager uten å oppgi noen grunn.

 

2 Angrefrist

 

Angrefristen begynner den datoen den siste varen i bestillingen blir levert og signert, og utløper den 15. dagen etter at varen er signert og levert.

 

3 Adresse

 

For å utøve retten til å avbestille, må du informere oss på en av følgende måter:

E-post: Big Bertha Original på Unit 2 Albert Close Trading Estate, Manchester M45 8EH,

Telefon:

800 25111800,

E-post: orders@bigberthaoriginal.no

om din beslutning om å annullere kontrakten med en klar uttalelse.

 

4 Alternativ for innsending av avbestilling via skjema på nettstedet

 

Du kan bruke vedlagte skjema for avbestilling, men det er ikke obligatorisk.

 

5 Tidsfrist

 

For å oppfylle avbestillingsfristen er det tilstrekkelig at du sender din kommunikasjon angående

din rett til å kansellere før avbestillingsperioden er utløpt.

 

6 Virkninger av avbestilling

 

Hvis du sier opp denne kontrakten, refunderer vi alle innbetalinger vi har mottatt fra deg, inkludert

leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnader som oppstår hvis du valgte en type levering

utenom den rimeligste typen standardlevering vi tilbyr).

 

Vi kan trekke fra refusjonen for tap av verdi på leverte varer, hvis

tapet er et resultat av unødvendig håndtering fra din side.

 

Vi vil foreta refusjonen uten unødig forsinkelse, og ikke senere enn -

(a) 14 dager etter at vi har mottattt alle leverte varer fra deg, eller

(b) (hvis tidligere) 14 dager etter den dagen da du fremlegger bevis for at du har returnert varene, eller

(c) hvis det ikke ble levert varer, 14 dager etter den dagen vi blir informert om

din beslutning om å si opp denne kontrakten.

 

Vi refundere med den samme betalingmåten som du brukte innledningsvis

med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Du vil ikke pådra deg noe gebyr som følge av refusjonen.

 

7 Tilbakeholdelse av refusjon

 

Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har fått varene returnert, eller til du har oppgitt bevis for å ha sendt varene tilbake, avhengig av hva som er tidligst.

 

8 Retur av varer

 

Du må sende varene tilbake eller overlate dem til oss på [GHS Studio, Unit 2 Albert Close Whitefield, Manchester M45 8EH] eller..., uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 30 dager fra den dagen du kommuniserte avbestillingen av denne kontrakten til oss. Fristen overholdes hvis du sender varene tilbake før 30 dagers-perioden er utløpt.

 

9 Returkostnader

 

Du må bære de direkte kostnadene for retur av varene, med mindre varen er feil, skadet eller ikke oppfyller forventningene. Hvis du ønsker å returnere en gjenstand som er feil, skadet eller ikke oppfyller forventningene, kan denne bare returneres ved å bruke en returetikett fra firmaet [BIG BERTHA ORIGINAL]. Vi betaler ikke returkostnader hvis du velger å returnere på annen måte, med mindre dette er avtalt skriftlig før levering.

 

10 Forbrukerens ansvar for redusert verdi av varene

 

Du er bare ansvarlig for redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn

den som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon

 

11 Erstatning for tjenesteyting for kontrakt

 

Hvis du ba om å starte utførelsen av tjenester i løpet av avbestillingsperioden, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som ble utført frem til du ga oss avbestillingen av denne kontrakten, i sammenligning med full dekning av kontrakten

 

* Big Bertha Original er et merkenavn for GHS Retail LTD